By Dawn M. Turner :-

Hliníkové a pocínované obaly v EU - aspekty vhodnosti pro styk s potravinami

Hliníkové a pocínované obaly v EU - aspekty vhodnosti pro styk s potravinami

V tomto článku se budeme zabývat pokyny, které jsou v EU vyžadovány pro hliníkové a pocínované obaly vhodné pro styk s potravinami.

Read more
Kovové obaly potravin nebo kosmetiky v USA - co je obecně uznáváno jako bezpečné?

Kovové obaly potravin nebo kosmetiky v USA - co je obecně uznáváno jako bezpečné?

Kongres Spojených států amerických přijal v roce 1938 soubor zákonů známých jako Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FD&C). FD&C dal Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pravomoc dohlížet na bezpečnost potravin, léků a kosmetických přípravků. Podnětem k přijetí zákona FD&C bylo zabránit opakování tragédií, jako byl případ úmrtí více než 100 pacientů v důsledku použití dietylen glykolu k rozpuštění sulfanilamidového léku, který měl být použit v tekuté formě.

Read more
Nařízení ES č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Nařízení ES č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Cílem nařízení (ES) č. 1223/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. listopadu 2009 je stanovit normy pro kosmetické výrobky, které jsou k dispozici na trhu. Dodržování těchto standardů pomáhá zajistit fungování vnitřního trhu, ale co je důležitější, vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti občanů Evropské unie.

Read more
Je norma ISO 22715 pro kosmetické obaly právně závazná?

Je norma ISO 22715 pro kosmetické obaly právně závazná?

Je zapotřebí udržovat určitou úroveň standardů ohledně výroby a balení mnoha výrobků, které se používají doma nebo v podnikání. ISO 22715 standardizuje balení kosmetických výrobků na celosvětové úrovni.

Read more