Przepisy rządowe dotyczące opakowań kosmetyków w USA i UE

by Eric Stefan Kandelin Koons on Jun 6, 2024 12:57:29 PM

Kosmetyki występują w wielu różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. Są używane do wielu celów, a ich skład znacznie się różni w zależności od zamierzonego zastosowania. Ponadto ich składniki obejmują od kwasów, przez zasady, aż po niektóre łatwo psujące się produkty. Ta duża ilość składników oznacza, że regulacje rządowe dotyczące opakowań są bardzo ważne. Nadzorują one bezpieczne projektowanie, produkcję i dystrybucję produktów kosmetycznych oraz ich opakowań. Niestety, również sprawiają, że kosmetyki są bardzo trudne do regulowania, dlatego rządy wprowadziły szerokie, ogólne polityki obejmujące branżę zestawem wytycznych. Większość rządów przegląda produkty tylko na zasadzie indywidualnych przypadków.

W Stanach Zjednoczonych opakowania kosmetyków są nadzorowane przez Federalną Administrację Leków (FDA). Jest to ta sama agencja rządowa, która nadzoruje żywność i farmaceutyki, co jest przydatne, ponieważ istnieje wiele podobieństw między wszystkimi trzema. Alternatywnie, przepisy FDA dotyczące kosmetyków są znacznie bardziej zrelaksowane w porównaniu z farmaceutykami i żywnością. W zakresie ochrony przed fizycznym uszkodzeniem i zanieczyszczeniem FDA wymaga, aby opakowania kosmetyków wytrzymywały siły mechaniczne, termiczne, biologiczne, chemiczne, promieniowanie, elektryczne i ściskające/tnące. Nie dostarcza konkretnych wytycznych dotyczących sposobu spełniania tych wymagań, ale pozostawia to producentom. FDA zachowuje prawo do testowania opakowania w dowolnym momencie i może wycofać z rynku wszelkie produkty opakowane nieodpowiednio [1,2].

Oprócz fizycznej wytrzymałości opakowań, FDA wymaga odpowiedniego oznakowania na zewnętrznej stronie opakowań kosmetyków. Ogromna różnorodność składników używanych w kosmetykach wymaga tego elementu opakowania. Oznakowanie pozwala konsumentom podejmować świadome decyzje dotyczące produktu i być świadomym wszelkich możliwych specyfikacji, takich jak unikalne wymagania dotyczące przechowywania. FDA wymaga, aby opakowania kosmetyków zawierały informacje dotyczące zamierzonego zastosowania produktu, składników oraz informacji śledzących produkt. FDA zabrania konkretnie jakiegokolwiek wprowadzającego w błąd opakowania lub fałszywych roszczeń [1].

FDA prowadzi większość monitorowania opakowań kosmetyków poprzez Dobrowolny Program Regulacji Kosmetyków (VCRP), w którym producenci kosmetyków rejestrują swój produkt, jego składniki i inne informacje, w tym opakowania. Jest to dobrowolne, ale zaleca się, aby producenci opakowań kosmetycznych korzystali z tego programu [3]. FDA koncentruje większość swoich wysiłków na radzeniu sobie z opakowaniami, które zostały już wypuszczone na rynek, ale okazały się nie spełniać minimalnych wymagań. Zwykle obejmuje to postępowania sądowe i wycofanie produktów.

Podobnie jak FDA, UE ma wiele podobnych wymagań dotyczących opakowań kosmetyków. Zasady UE dotyczące opakowań kosmetyków są zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009. Mają te same wytyczne co FDA dotyczące strukturalnych aspektów opakowań, ale są bardziej restrykcyjne w zakresie oznakowania. Jak FDA wymaga, aby wszystkie składniki, warunki przechowywania i numer śledzenia były dostępne na zewnętrznej stronie opakowania. Dodatkowo wymaga, aby oznakowanie zawierało potencjalnie szkodliwe substancje, skutki uboczne i datę 'najlepiej użyć przed'. Jeśli na opakowaniu nie ma wystarczająco miejsca na wymienienie wszystkich składników, wymagane jest dodatkowe ulotka wewnątrz opakowania [4,5,7]. W przeciwieństwie do USA, UE wymaga, aby wszyscy producenci kosmetyków rejestrowali swoje opakowania za pomocą Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych. Jest to strona internetowa, do której odpowiedzialne osoby i upoważnione strony mogą uzyskać dostęp, aby przeglądać wszelkie informacje na temat produktu [6].

Rządowe regulacje dotyczące opakowań kosmetyków są bardzo ważne, ponieważ chronią konsumentów przed zanieczyszczonymi produktami i dostarczają informacji, które pomagają im podejmować świadome decyzje. Ochrona przed zewnętrznym zanieczyszczeniem może być trudna, ponieważ składniki takie jak kwas cytrynowy i związki alkaliczne są powszechnie używane [8]. Są one korozyjne i wymagają od producentów uwzględnienia ich obecności podczas projektowania opakowań. Ponadto, oznakowanie produktów jest ważne, ponieważ chemikalia takie jak nadtlenek wodoru są powszechnie stosowane w produktach do włosów. Jeśli zostaną niewłaściwie zastosowane przez konsumentów, mogą powodować wysypki i inne negatywne skutki zdrowotne [9]. To tylko kilka przykładów z tysięcy związków stosowanych w kosmetykach, które muszą być zarządzane za pomocą odpowiedniego opakowania lub oznakowania. Regulacje rządowe zapewniają, że producenci spełniają wystarczająco wysokie standardy, aby chronić konsumentów.

FDA i UE mają szerokie regulacje dotyczące opakowań stosowanych w kosmetykach. Jeśli chodzi o integralność strukturalną opakowań, generalnie pozwalają producentom samodzielnie odpowiadać za nie i nie przeglądają każdego nowego opakowania przed jego użyciem. UE i FDA mają jednak rygorystyczne wytyczne dotyczące oznakowania, które wymagają, aby odpowiednie informacje były przedstawiane konsumentom. Są to ważne kroki w celu ochrony konsumentów korzystających z produktów kosmetycznych.

New Call-to-action

Bibliografia

[1] "Co powinieneś wiedzieć o pakowaniu kosmetyków zgodnie z przepisami FDA (2016)", by Alex Cosper.

[2] "Kosmetyki i prawo USA (2017)", by U.S. Food and Drug Administration.

[3] "Dobrowolny Program Rejestracji Kosmetyków (2018)", by U.S. Food and Drug Administration.

[4] "Zrozumienie regulacji kosmetycznych" (pozyskano kwiecień 2019), by Cosmetics Europe. 

[5] "EUR-Lex, Dokument 32009R1223" (pozyskano kwiecień 2019),  by Eur-Lex.

[6] "Substancje CMR (pozyskano kwiecień 2019), by Baptiste Saugeron. 

[7] "Co powinieneś wiedzieć o pakowaniu kosmetyków zgodnie z przepisami UE (2016)" , by Alex Cosper.

[8] "Kosmetyki i perfumy - Słownik transportu towarów niebezpiecznych i materiałów niebezpiecznych na całym świecie (1999)" , by  Malcolm A. Fox .

[9] "Analiza produktów kosmetycznych (2007)", by Amparo Salvador and Alberto Chisvert.

Topics: FDA, Opakowania kosmetyków

FR-Blog-Sidebar-CTA

Related articles