Uzyskaj szczegółowe informacje na temat rozwiązań Desjardin w zakresie opakowań metalowych. Teraz masz pełny przegląd portfolio produktów Desjardin dzięki naszemu nowo wydanemu katalogowi. Wszystko to wyjaśniono w tej książeczce.

Wewnątrz tego produktu
katalog, który odkryjesz

  • Kształty
  • Projektowanie powierzchni
  • Zamknięcia
  • Specyficzny high end rozwiązania